Egzamin 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty 2024 r. – informacje

Terminy przeprowadzeniu egzaminu w klasach ósmych:

    • 14 maja 2024 r. – język polski – 120 minut (czas podstawowy), 180 minut (czas wydłużony),
    • 15 maja 2024 r. – matematyka – 100 minut (czas podstawowy), 150 minut (czas wydłużony),
    • 16 maja 2024 r. – język obcy nowożytny – 90 minut (czas podstawowy), 135 minut (czas wydłużony).

Terminy ogłoszenia wyników:

  • 3 lipca 2024 r. – termin ogłoszenia wyników,
  • 3 lipca 2024 r. – termin wydania zdającym zaświadczeń.

 

WAŻNE!

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.