Aktualności

Zdobywamy Odznakę Biedronki – podsumowanie III edycji Projektu klas młodszych

SP Kłaj |

W klasach młodszych zakończyła się III edycja Projektu Zdobywamy Odznakę Biedronki – poznajemy Patrona naszej szkoły. Projekt miał na celu przybliżenie uczniom postaci naszego patrona oraz rozwijanie ich umiejętności plastycznych, literackich i przyrodniczych. Przez dwa miesiące dzieci z zaangażowaniem wykonywały sześć kolejnych zadań:- Pierwszym zadaniem było malowanie biedronki na kamieniu. Dzieci miały okazję wykazać się kreatywnością i umiejętnościami […]

Aktualności

Zdobywamy Odznakę Biedronki – edycja II – podsumowanie

SP Kłaj |

Odznakę w drugiej edycji zdobyło 104 uczniów klas młodszych, w dniu dzisiejszym otrzymali ją z rąk Dyrekcji naszej szkoły. Każdy uczeń klas młodszych ubiegający sięo ODZNAKĘ BIEDRONKI wykonywał samodzielnie sześć kolejnych zadań. Zadania pojawiały się w ogłoszeniach i terminarzu klasowym wraz ze szczegółowym opisem i terminem na realizację. Potwierdzenie realizacji i poprawności wykonania uczniowie otrzymywali na kartach uczestnika projektu.– Projekt rozpoczął się pod koniec […]

Aktualności

Zdobywamy Odznakę Biedronki – podsumowanie projektu w klasach I-III

SP Kłaj |

W klasach młodszych zakończył się projekt – Zdobywamy Odznakę Biedronki – poznajemy księdza Jana – Patrona naszej szkoły. Celem projektu było poznanie sylwetki naszego patrona, jego twórczości. Projekt pozwalał na samodzielność i kształtowanie odpowiedzialności uczestników za podejmowane działania, co pozwoliło uczniom na stworzenie warunków do indywidualnego kierowania procesem uczenia się. Każdy uczeń ubiegający się o Odznakę Biedronki wykonał […]

Aktualności

Poznajemy Patrona Szkoły – zdobywamy ODZNAKĘ BIEDRONKI

SP Kłaj |

W klasach I – III rozpoczynamy cykliczną realizację szkolnego projektu – ZDOBYWAMY ODZNAKĘ BIEDRONKI – POZNAJEMY KSIĘDZA JANA – PATRONA NASZEJ SZKOŁY. Skąd się wziął pomysł na Odznakę Biedronki? Nasz Patron – ksiądz Jan Twardowski sam prosił, by nazywać Go Księdzem Janem od Biedronki. PISAŁ: Moim symbolem jest biedronka (boża krówka). Jeszcze w seminarium napisałem wiersz: “Modlitwa […]