Aktualności

Egzamin ósmoklasisty – zmiany

SP Kłaj |

W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach – informuje resort edukacji. Publikujemy komunikat w sprawie zmian. Egzamin ósmoklasisty w 2021 r. Język polski     Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych. Czas trwania: 120 minut. Za […]

Print Friendly, PDF & Email
Egzamin 2021 r.

Egzamin – czas trwania

SP Kłaj |

arkusz standardowy O*-100 język polski 120 minut matematyka 100 minut język obcy nowożytny 90 minut przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt. 17. komunikatu CKE arkusz standardowy  O*-100 język polski do 180 minut matematyka do 150 minut język obcy nowożytny do 135 minut

Print Friendly, PDF & Email
Egzamin 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty

SP Kłaj |

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). 2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. 3. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne […]

Print Friendly, PDF & Email
Egzamin 2021 r.

Egzamin – harmonogram

SP Kłaj |

1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00 2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00 3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00   Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 2 lipca 2021 r. Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji do 8 […]

Print Friendly, PDF & Email