Aktualności

Harmonogram przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty w 2022 r.

SP Kłaj |

Centralna Komisja Egzaminacyjna wydała komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty w 2022 r. Komunikat Dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty w 2022 r. określa terminy główne, dodatkowe oraz poprawkowe egzaminów w nowym roku szkolnym. Egzamin ósmoklasisty: termin główny: maj 2022 r.   24 maja 2022 r. (wtorek) o godzinie […]