Aktualności

Zapisz się na konsultacje strategii dla młodych w woj. małopolskim!

SP Kłaj |

Już 4 listopada odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa małopolskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Zapisy przyjmowane będą do 3 listopada (środa) do godziny 12:00. – Konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży to pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, […]

Egzamin 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty 2022 r.

SP Kłaj |

1. Egzamin ósmoklasisty w 2022 r. jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w  rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r., zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi” oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania. Czas pracy zdających wynosi odpowiednio: a. w przypadku arkusza z języka polskiego – 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku […]

Egzamin 2022 r.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty

SP Kłaj |

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). 2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. 0 0

Aktualności

Harmonogram przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty w 2022 r.

SP Kłaj |

Centralna Komisja Egzaminacyjna wydała komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty w 2022 r. Komunikat Dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty w 2022 r. określa terminy główne, dodatkowe oraz poprawkowe egzaminów w nowym roku szkolnym. Egzamin ósmoklasisty: termin główny: maj 2022 r.   24 maja 2022 r. (wtorek) o godzinie […]