Z ekologią na Ty

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z ekologią na Ty” – podsumowanie

SP Kłaj |

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klas drugich realizowali Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z ekologią na Ty”, którego podstawowym założeniem było wzbudzenie wrażliwości uczniów na potrzeby naszej planety oraz kształtowanie zachowań i postaw proekologicznych. „Ziemia jest naszym wspólnym dobrem” – to przesłanie towarzyszyło drugoklasistom podczas podejmowania ekologicznych wyzwań w ramach 6 modułów tematycznych: Jestem Eko, Przyroda wokół nas, Rady na odpady, […]

Aktualności

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z ekologią na Ty”

SP Kłaj |

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas drugich biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Z ekologią na Ty”. Głównym celem projektu jest propagowanie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne już od najmłodszych lat. Cele szczegółowe projektu: – doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego; – kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk […]