O problemach fonologicznych

SP Kłaj | Posted in Logopeda, Logopedia

Takie czynności intelektualne, jak czytanie i pisanie oparte są na rozumieniu i przekształcaniu informacji. Opanowanie tych umiejętności związane jest ściśle ze świadomością fonologiczną. Pozwala ona skoncentrować się na brzmieniu słów, pomijając ich znaczenie. Przejawia się w umiejętnościach takich jak np. analiza i synteza sylabowa oraz fonemowa, identyfikacja fonemów. Świadomość fonologiczna jest zdolnością do postrzegania dźwięków, z których składa się słowo oraz operowanie nimi. […]

Zaburzenia mowy i wady wymowy

SP Kłaj | Posted in Logopeda, Logopedia

            Literatura naukowa rozróżnia te pojęcia i definiuje  jako nieprawidłowości prowadzące do trudności w komunikowaniu się. Obie te nieprawidłowości wymagają terapii logopedycznej.             Szerszym pojęciem są zaburzenia mowy. Mogą być rozległe i dotyczyć wielu sfer. Do zaburzeń mowy zalicza się m.in.: anartrię, dysartrię, afazję, dysfazję, alalię, dysglosję, dysfonia, giełkot, jąkanie, […]

Stacjonarne zajęcia logopedyczne

SP Kłaj | Posted in Aktualności, Logopeda, Logopedia

Po długiej przerwie dzieci z klas I -III radością powróciły na zajęcia pozalekcyjne. Niestety, ograniczone kontakty rówieśnicze odbiły się na jakości mowy. Toteż podstawowym celem  zajęć było wyraźne i wyraziste wysławianie się, pozbycie się mowy girlandowej oraz usprawnienie aparatu artykulacyjnego i oddechowego. Dużą pomocą były ćwiczenia z lektorem, nagrywanie się oraz analiza własnej wypowiedzi.  Choć reżim sanitarny mocno ograniczył sposoby,  […]

Ćwiczenia z głoską „r”

SP Kłaj | Posted in Logopeda

Głoska r jest dźwiękiem trudnym pod względem artykulacyjnym. W mowie dziecka pojawia się najpóźniej, bo w wieku 6-7 lat. Często bywa wadliwie realizowana. Przyczyn jest wiele. Zapraszam do ćwiczeń z logopedą. Jak nauczyć się głoski „R” | Zajęcia 1 – 4 https://www.youtube.com/watch?v=8iedvUtrgLUhttps://www.youtube.com/watch?v=7ZXNfbpWGJ8https://www.youtube.com/watch?v=qd9U8egDTYshttps://www.youtube.com/watch?v=LlAyo1xZPCo 0 0

Czym zajmuje się logopedia?

SP Kłaj | Posted in Logopeda

Logopedia jest nauką z pogranicza wielu dziedzin. W literaturze przedmiotu występuje wiele definicji, m. in. autorstwa L.Kaczmarka, S. Grabiasa, I. Styczek. Zakres i przedmiot badań logopedii określają trzy koncepcje: 1. Koncepcja holistyczna – traktuje logopedię jako samodzielną naukę, zajmującą się wszystkimi aspektami mowy: embriologicznym, patologicznym, społecznym i artystycznym (zwolennicy – L. Kaczmarek, I. Styczek). […]

Czym zajmuje się logopedia?

SP Kłaj | Posted in Logopeda

Logopedia jest nauką z pogranicza wielu dziedzin. W literaturze przedmiotu występuje wiele definicji, m. in. autorstwa L.Kaczmarka, S. Grabiasa, I. Styczek. Zakres i przedmiot badań logopedii określają trzy koncepcje: 1. Koncepcja holistyczna – traktuje logopedię jako samodzielną naukę, zajmującą się wszystkimi aspektami mowy: embriologicznym, patologicznym, społecznym i artystycznym (zwolennicy – L. Kaczmarek, I. Styczek). […]

Praca zdalna dzieci z klas młodszych

SP Kłaj | Posted in Logopeda

Na szczególne uznanie zasługują dzieci z najmłodszych klas, które z pomocą rodziców, odnalazły się w zdalnej szkolnej rzeczywistości. Dzieci wspaniale wykonują zadania podczas zajęć online i pracy zdalnej. Praca pierwszoklasistów jest wzorowa i godna naśladowania.                           Rodzicom serdecznie dziękuję za wsparcie, rozmowy i konsultacje oraz zdjęcia, filmiki […]