LogopedaLogopedia

Jak niedosłuch wpływa na rozwój mowy?

https://laryngologia.pl/wady-sluchu/jak-slyszymy/

Biuro Audiofonologii przyjmuje podział słuchu na:

 1. lekki ubytek – 20-40dB – niektóre elementy mowy nie są poprawnie identyfikowane,
 2. umiarkowany ubytek – 40-70dB – znaczna część dźwięków nie jest słyszana,
 3. znaczny ubytek – 70-90 dB — słyszane są dźwięki o dużym natężeniu,
 4. głęboki ubytek — powyżej 90 dB — mowa nie jest słyszana.

Osoby  o lekkim obniżeniem sprawności  słyszenia:

 • nie słyszą szeptu,
 • słaba wyrazistość słyszenia — słaba wyrazistość słów,
 • niesłyszenie lub nie realizacja cech dystynktywnych głosek zwarto-szczelinowych: c,cz,ć, dz, dż, dź, a szczelinowych: w,f, s,z,sz,ż, ś,ź, h.
 • zachowana jest prozodia mowy, czyli: rytm, intonacja, akcent.
 • opóźnienie rozwoju mowy może tu nie wystąpić lub wystąpić, ale mało zauważalnie.
 • dzieci te nie słyszą szmeru, szeptu, cichej mowy w hałasie. Świetnie się tu sprawdza zabawa “Głuchy telefon”.

Osoby z umiarkowanym obniżeniem sprawności słyszenia:

 • zaburzony słuch fonematyczny. Problemem jest odróżnianie głosek ciszących, szumiących lub zamiana na głoski inne z tych szeregów np wyraz cebula – sebula, śebula, zebula, źebula.
 • u dzieci występują agramatyzmy,
 • problemy z odmiana końcówek fleksyjnych czy składnią,
 • występują też elizje, substytucje, mało wyrazista mowa, zamiana na wyrazy podobnie brzmiące np kula – kura, murek – nurek, rak-mak-hak itp.