Projekty, Innowacje

Projekty edukacyjne w Szkole Podstawowej w Kłaju

Projekty są zgodne z podstawą programową i stanowią uzupełnienie oferty edukacyjnej naszej szkoły. W ramach realizacji projektu edukacyjnego nauczyciel otrzymuje dostęp do dydaktycznego wsparcia. Dzięki temu będzie mógł przeprowadzić kreatywne zajęcia, które rozbudzą ciekawość uczniów i zaangażują ich do działania. Wszystkie scenariusze lekcji są tworzone w oparciu o autorską metodę pytań i doświadczeń, dzięki której dzieci odkrywają naukowy świat za pomocą różnorodnych doświadczeń.

Projekty edukacyjne dotyczą różnych dziedzin nauki m.in. matematyki, programowania, zarządzania emocjami, przyrody czy techniki i dostosowane są do potrzeb uczniów klas 1-3 i 4-8.


W naszej szkole realizowane są obecnie następujące projekty: