Samorząd Uczniowski

SKŁAD SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY 2021/2022

Przewodniczący SU: Filip Fabicki
Wiceprzewodniczący: Julia Jędrys
Protokolant: Paulina Gacek
Sekcja organizacyjna:

Milena Włodarczyk
Zuzanna Doroszkiewicz
Katarzyna Ruszaj


Samorząd Uczniowski jest organem szkoły. Tworzą go wszyscy uczniowie, którzy posiadają prawo do działania w szkole i środowisku lokalnym. Samorząd nadaje naszej szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej.


Przed nami dynamiczny rok szkolny. Wyzwań i planów wiele. Mamy nadzieję, że zapału wystarczy. Niech pobyt w szkole nie kojarzy się tylko z nauką, ale również z miejscem, gdzie wszyscy spędzamy czas w dobrej i życzliwej atmosferze.