Samorząd Uczniowski

SKŁAD SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY 2021/2022

Przewodniczący SU:
Wiceprzewodniczący:
Skarbnik:
Protokolant:
Sekcja organizacyjna: 


Samorząd Uczniowski jest organem szkoły. Tworzą go wszyscy uczniowie, którzy posiadają prawo do działania w szkole i środowisku lokalnym. Samorząd nadaje naszej szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej.


Przed nami dynamiczny rok szkolny. Wyzwań i planów wiele. Mamy nadzieję, że zapału wystarczy. Niech pobyt w szkole nie kojarzy się tylko z nauką, ale również z miejscem, gdzie wszyscy spędzamy czas w dobrej i życzliwej atmosferze.