Zajęcia pozalekcyjne

W naszej szkole od jedenastu lat aktywnie działa koło językowe DRAMA,   w którym uczestniczą  uzdolnieni językowo uczniowie z klas IV-VIII. DRAMA  daje  dziecku możliwość kształtowania własnego bytu w takim stopniu, na jaki nie pozwala życie realne. Szeroko uaktywnia się fantazja dziecka, a także marzenia i zainteresowania. Poprzez ekspresję dzieci mają możliwość  uzewnętrznienia siebie. Uczą  się współpracy w zespole, odpowiedzialności  i tolerancji. Zajęcia teatralne poszerzają i kształtują wiedzę ucznia, opierają się w dużej mierze na zabawie. Przygotowanie teatru w języku angielskim staje się okazją do wzbogacenia wiadomości z zakresu kultury krajów anglojęzycznych.

Uczniowie mogą rozwijać swoje talenty i pasje aktorskie, plastyczne, wokalne i taneczne, a także organizacyjne. Każdego roku młodzi aktorzy przygotowują  spektakle w języku angielskim, które  prezentują  na  forum szkoły, dla środowiska lokalnego – Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz  na festiwalach wojewódzkich i przeglądach teatralnych na szczeblu powiatowym. Dużym osiągnięciem koła językowego DRAMA jest zdobywanie wysoko punktowanych miejsc w festiwalach teatralnych THE STAGE IS YORS dla szkół podstawowych z powiatu wielickiego oraz  w Małopolskim Konkursie – BLIŻEJ ŚWIATA w Krakowie. Spektakle Koła Językowego DRAMA zostały 6-krotnie nagrodzone 1 miejscem, 2-krotnie 2 miejscem 1-krotnie 3 miejscem i wyróżnieniem. Ponadto koło językowe szczyci się 3 dyplomami specjalnymi dla najlepszego aktora/aktorki dla 3 różnych uczniów  w 3 różnych przedstawieniach.

Zajęcia są dla dzieci przyjemnością, zabawą i ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu.

Opiekun Koła Językowego – DRAMA

             Iwona Nowak

Print Friendly, PDF & Email