Komunikaty Rady Rodziców


W roku szkolnym 2021/2022 składka na Szkolną Radę Rodziców została ustalona w wysokości:
50zł/rok 1.dziecko,
25zł/rok 2.dziecko,
kolejne bez opłat.
 
Składkę proszę wpłacać na Konto Rady Rodziców SP Kłaj:
ODBIORCA:
RADA RODZICÓW SP IM. J. TWARDOWSKIEGO
NR RACHUNKU:
34 1240 5080 1111 0011 0415 8619
TYTUŁ PRZELEWU:
imię i nazwisko dziecka, klasa
 
Zachęcamy do wpłat.