Komunikaty Rady Rodziców

 


W roku szkolnym 2023/2024 składka na Szkolną Radę Rodziców została ustalona w wysokości:
 
60zł/rok 1.dziecko,
30zł/rok 2.dziecko,
kolejne bez opłat.

Składkę proszę wpłacać na Konto Rady Rodziców SP Kłaj:

ODBIORCA:
RADA RODZICÓW SP IM. J. TWARDOWSKIEGO
NR RACHUNKU:

34 1240 5080 1111 0011 0415 8619

TYTUŁ PRZELEWU:
imię i nazwisko dziecka, klasa

Zachęcamy do wpłat