Aktualności

Projekt Razem przez świat zakończony!

SP Kłaj |

Uczniowie klasy 3b zakończyli przygodę z Ogólnopolskim Projektem Razem przez świat. Podróż przez świat trwała cały rok, zajęcia odbywały się w ramach dodatkowych, klasowych zajęć rozwijających -“Projektowy zawrót głowy”. Podczas projektowej podróży stopniowo podążaliśmy szklakiem znanych wspólnot, w których funkcjonuje każde dziecko od momentu przyjścia na świat, Z biegiem lat wspólnota stwarza większe perspektywy, a jej poznanie oraz zrozumienie otwiera nam […]

Razem przez świat

Moduł VII zrealizowany! – Razem do Europy! – Osobliwości europejskich krajów!

SP Kłaj |

Uczniowie klasy 3b, w ramach realizacji Projektu “Razem przez świat” zakończyli #moduł7 – Razem do Europy! – Osobliwości europejskich krajów! W tym module razem odkrywaliśmy Europę – nasz wspaniały kontynent o bogatej kulturze i historii. Na podstawie samodzielnie wyszukiwanych i przygotowanych informacji i materiałów w różnych źródłach, dzieci stworzyły plakaty o wybranych krajach europejskich zawierające ciekawostki o nich, osobliwości którymi się […]

Razem przez świat

Moduł VI zrealizowany – Moja ojczyzna – Palcem po mapie Polski!

SP Kłaj |

Uczniowie klasy 3b, w ramach realizacji Projektu “Razem przez świat” zakończyli #moduł6 – Moja ojczyzna – Palcem po mapie Polski! W tym module kładliśmy nacisk na rozwój kreatywności, traktowanej jako rozbudzanie zdolności uczestnictwa w twórczym działaniu. ?????? Stworzyliśmy konturową mapę Polski i dzięki wiosennym darom natury ułożyliśmy na niej mapę fizyczną naszego kraju, czyli biegi głównych rzek, niziny, […]

Razem przez świat

Moduł V zrealizowany! – Moja miejscowość – Kłaj – Reklama walorów turystycznych miejscowości!

SP Kłaj |

Uczniowie klasy 3b, w ramach realizacji Projektu “Razem przez świat” zakończyli #moduł5 – Moja miejscowość – KŁAJ – Reklama walorów turystycznych miejscowości. Dzięki aktywnej, dociekliwej pracy ze zgromadzonymi książkami o Kłaju uczniowie poznali wiele ciekawostek związanych z naszą miejscowością, m.in.: – wiedzą, że pierwotną nazwą Puszczy Niepołomickiej była nazwa Las Kłaj, – potrafią wskazać genezę nazwy […]

Razem przez świat

Moduł IV zrealizowany! – W rodzinie – Moja rodzina!

SP Kłaj |

Uczniowie klasy 3b, w ramach realizacji Projektu “Razem przez świat” zakończyli #moduł4– W rodzinie – Moja rodzina. Rodzina jest kolebką rozwoju osobowości każdego członka, szczególnie dziecka. W niej zdobywa ono mowę, język, kształtuje uczucia i postawy wobec członków rodziny i otaczającego świata. Podczas zajęć rozmawialiśmy o znaczeniu rodziny, jednocześnie poszukując sposobu by wyrazić wdzięczność za to, co każdego dnia otrzymujemy […]

Razem przez świat

Moduł III zrealizowany! – W mojej szkole – Moja wymarzona szkoła!

SP Kłaj |

Uczniowie klasy 3b, w ramach realizacji Projektu “Razem przez świat” zakończyli #moduł3 – W mojej szkole – Moja wymarzona szkoła. Uczniowie wykazali się bogatą wyobraźnią oraz wspaniałymi twórczymi pomysłami w trakcie wykonywania swoich projektów. Powstały rysunkowe wyobrażenia wymarzonych szkół oraz prace wykonane w edytorze graficznym Paint, Paint 3D oraz Scratch. A jak powinna wyglądać wymarzona szkoła widziana ich oczami. Zapraszamy […]

Razem przez świat

Moduł II zrealizowany – W mojej klasie – Klasa to MY!

SP Kłaj |

Uczniowie klasy 3b, w ramach realizacji Projektu “Razem przez świat” zakończyli #moduł2 – W mojej klasie – Klasa to MY!Osią modułu była klasowa integracja, budowanie relacji, poznawanie siebie i innych.• Dzięki aplikacjom dzieciaki stworzyły własne avatary w Avatar Maker, a z nich klasowe tablo w Canvie.• Wiemy, że każdy z nas jest inny i to jest nasza siła. Dzięki temu uzupełniamy się i pomagamy sobie […]

Razem przez świat

Moduł I zrealizowany – Ja i mój świat – Oto JA!

SP Kłaj |

Uczniowie klasy 3b, w ramach realizacji Projektu: „Razem przez świat” zakończyli moduł I – Ja i mój świat! – Oto JA! Moduł I miał na celu autoprezentację, głębsze poznanie siebie, wzmocnienie samoakceptacji, uświadomienie sobie własnych dążeń, oczekiwań i marzeń. Ważne było również kształcenie umiejętności mówienia o swoich zaletach i wadach, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec odmienności innych. W ramach realizacji modułu I podjęliśmy […]

Aktualności

Projekt “Razem przez świat”

SP Kłaj |

Uczniowie klasy IIIb w bieżącym roku szkolnym realizować będą Ogólnopolski Projekt „Razem przez świat”, który będzie podróżą od domu rodzinnego poprzez klasę, szkołę, swoją miejscowość, ojczysty kraj, aż do Europy i świata. Od momentu przyjścia na świat dziecko funkcjonuje we wspólnocie. Środowisko, w którym się rozwija, wywiera istotny wpływ na jego rozwój emocjonalno-społeczny. To między innymi od nas, nauczycieli, zależy czy będzie się czuło pewnie i bezpiecznie […]