AktualnościNauczanie_1-3Razem przez świat

Projekt “Razem przez świat”

Uczniowie klasy IIIb w bieżącym roku szkolnym realizować będą Ogólnopolski Projekt „Razem przez świat”, który będzie podróżą od domu rodzinnego poprzez klasę, szkołę, swoją miejscowość, ojczysty kraj, aż do Europy i świata.

Od momentu przyjścia na świat dziecko funkcjonuje we wspólnocie. Środowisko, w którym się rozwija, wywiera istotny wpływ na jego rozwój emocjonalno-społeczny. To między innymi od nas, nauczycieli, zależy czy będzie się czuło pewnie i bezpiecznie w grupie, czy będzie współdziałać z innymi i odczuwać przyjemność z osiągania grupowych celów, czy na tyle rozwiniemy jego ciekawość świata, aby wykształcić u niego otwartość i postawę tolerancji nie tylko wobec najbliższych, ale też wobec innych narodów europejskich. Zajęcia w ramach projektu pozwolą wszystkim dzieciom, być nie tylko koło siebie, ale być razem, czuć się bezpiecznie, wspólnie przeżywać radości i smutki, współpracować, negocjować, dzielić się zadaniami w grupie, odnosić sukcesy na miarę swoich możliwości. Jednocześnie poprzez wychowanie patriotyczne i europejskie będzie można przygotować dzieci do bycia odpowiedzialnymi obywatelami, znającymi swój kraj i kontynent, którzy szanować będą drugiego człowieka i jego prawa oraz aktywnie włączać się w życie wspólnoty państwowej, europejskiej i ogólnoludzkiej.

Bardzo dużym walorem projektu jest bogate wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym oraz wsparcie w zakresie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. Trzecioklasiści poznają wiele ciekawych programów, aplikacji, min. program do tworzenia prezentacji i komiksów, aplikacje do tworzenia awatarów, kody QR, programy z możliwością nagrywania głosu, aplikacje do tworzenia chmur wyrazowych, multimedialnych książeczek oraz animowanych rysunków.

Zadania projektowe zawierają się w kilku modułach:

Moduł 1. Ja i mój świat

Moduł 2. W mojej klasie

Moduł 3. W mojej szkole

Moduł 4. W rodzinie

Moduł 5. Moja miejscowość

Moduł 6. Moja ojczyzna

Moduł 7. Razem do Europy

Anna Margielewska