Stołówka szkolna

Informujemy, że od 11 września 2023 r. można korzystać ze stołówki szkolnej. Obiady dostarczać będzie firma cateringowa „SMACZNIE – ZDROWO – KOLOROWO”.  Przerwa obiadowa o 11:30

Chętnych prosimy o złożenie deklaracji w sekretariacie szkoły.

Aktualny jadłospis –  aplikacja LIVEKID.

Od 1 lutego 2023 r. posiłki można zamawiać wyłącznie poprzez aplikację LIVEKID.
  • Cena obiadu – zupa, II danie, kompot – wynosi 12,40 zł.
  • Wpłata za obiady dokonywana do każdego 5 każdego miesiąca następującego po miesiącu korzystania z obiadu przelewem na rachunek bankowy                                nr 16 1160 2202 0000 0005 1173 8566.
  • W treści przelewu należy wpisać: wpłata za obiady / klasa / imię i nazwisko dziecka / za miesiąc.
  • Nieobecność dziecka na obiadach zgłasza się przez aplikację LIVEKID w bieżącym dniu do godziny 8.00.
  • Informacja o wysokości należnej opłaty będzie przekazywana Rodzicom w terminie do 3 dnia miesiąca następnego poprzez aplikację LIVEKID.

 

Dokumenty