Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne

SP Kłaj | Posted in Terapeuta

            Przypominamy zasady ortograficzne: UKRYTE WYRAZY Z ,,RZ” Znajdź 10 wyrazów z rz – Znajdź słowo (wordwall.net) KOŁO FORTUNY ZAJĘCIA KOREKCYJNO KOMPENSACYJNE – Koło fortuny (wordwall.net) KRZYŻÓWKA Z ,,U”, ,,O” – Wyrazy z „u” i „ó” – Krzyżówka (wordwall.net) Ewa Bułat 0 0

Lateralizacja i orientacja przestrzenna

SP Kłaj | Posted in Terapeuta

            Przewaga jednej ze stron ciała lewej lub prawej nazywana inaczej lateralizacją nasila się stopniowo wraz z wiekiem lub ogólnym rozwojem ruchowym. Przewaga czynnościowa jednej strony ciała nie ogranicza się do pracy obu rąk, ujawnia się to również w pracy nóg oraz oczu. U dzieci z przewagą jednej strony ciała nad drugą prawej lub lewej, […]

Percepcja wzrokowa

SP Kłaj | Posted in Terapeuta

PERCEPCJA WZROKOWA jest zdolnością do rozpoznawania i rozróżniania bodźców wzrokowych, a także do ich interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń. Odpowiedni poziom percepcji wzrokowej umożliwia dziecku naukę czytania, pisania, stosowania reguł ortografii, wykonywania zadań arytmetycznych oraz rozwinięcie wszystkich tych umiejętności, których wymaga się od niego podczas nauki w szkole. Dlatego tak ważne jest doskonalenie tej umiejętności. Poniżej kilka przykładów ćwiczeń. Powodzenia!   […]

Łamańce językowe

SP Kłaj | Posted in Terapeuta

Trudne słowa, skomplikowane rymowanki, poezja dykcyjna to wiersze i wierszyki, czasem nieco dłuższe niż łamańce językowe. Często bywają nieskładne w formie i treści, najczęściej wydają się niepoważne, ale są bardzo pomocne w nauce artykulacji, ćwiczenia słuchu i dykcji. Sprawiają przy okazji dużo radości i uciechy. Zapraszam Uczniów i Rodziców do ,,wesołego połamania języka” Ewa Bułat 0 0

Ćwiczenia percepcji słuchowej

SP Kłaj | Posted in Terapeuta

Dziś przybywam  z kolejną porcją ćwiczeń, tym razem zajmiemy się percepcją słuchową. Powodzenia! Celem ćwiczeń słuchowych jest doskonalenie: koncentracji na bodźcach słuchowych; umiejętności różnicowania dźwięków i ich lokalizacji w czasie i przestrzeni; analizy i syntezy słuchowej; prawidłowej artykulacji; pamięci słuchowej; koordynacji słuchowo-wzrokowej i słuchowo-ruchowej. 0 0

Ćwiczenia usprawniające grafomotorykę ręki

SP Kłaj | Posted in Terapeuta

Celem poniższych zestawów ćwiczeń jest udzielenie wskazówek rodzicom w celu usprawnienia ręki dziecka, by mogło ono wykonać czynności wymagające precyzyjnych, drobnych ruchów, a przede wszystkim, by było w stanie pisać dostatecznie szybko i czytelnie. Przykładowe ćwiczenia usprawniające zaburzenia grafomotoryczne oparte są na ogólnie dostępnych publikacjach oraz materiałach pomocniczych znajdujących się  w Miejskich Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.           […]