Terapeuta

Ćwiczenia w pisaniu

SP Kłaj |

Czytanie i pisanie są podstawowymi  umiejętnościami, niezbędnymi do komunikowania się, wpływają na efekty nauki szkolnej. Jeżeli w okresie nauczania zintegrowanego dziecko nie nauczy się dobrze czytać, będzie miało trudności z pisaniem, a także kłopoty z przyswajaniem wiedzy z innych przedmiotów. Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania są wynikiem nieprawidłowego funkcjonowania analizatorów wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno- ruchowego oraz koordynacji. Często towarzyszą również wady wymowy, dlatego […]

Terapeuta

Ćwiczenia w czytaniu

SP Kłaj |

Nauka czytania jest sztuką trudną, skomplikowaną, wymagającą długofalowych ćwiczeń oraz pełnej mobilizacji sił dziecka. Zastosowanie ćwiczeń w atrakcyjnej formie uczyni dla dzieci naukę przyjemniejszą i dającą większe efekty. Proponuję zatem zestaw ćwiczeń w czytaniu. Ewa Bułat

Terapeuta

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne

SP Kłaj |

            Przypominamy zasady ortograficzne: UKRYTE WYRAZY Z ,,RZ” Znajdź 10 wyrazów z rz – Znajdź słowo (wordwall.net) KOŁO FORTUNY ZAJĘCIA KOREKCYJNO KOMPENSACYJNE – Koło fortuny (wordwall.net) KRZYŻÓWKA Z ,,U”, ,,O” – Wyrazy z “u” i “ó” – Krzyżówka (wordwall.net) Ewa Bułat

Terapeuta

Lateralizacja i orientacja przestrzenna

SP Kłaj |

            Przewaga jednej ze stron ciała lewej lub prawej nazywana inaczej lateralizacją nasila się stopniowo wraz z wiekiem lub ogólnym rozwojem ruchowym. Przewaga czynnościowa jednej strony ciała nie ogranicza się do pracy obu rąk, ujawnia się to również w pracy nóg oraz oczu. U dzieci z przewagą jednej strony ciała nad drugą prawej lub lewej, […]

Terapeuta

Percepcja wzrokowa

SP Kłaj |

PERCEPCJA WZROKOWA jest zdolnością do rozpoznawania i rozróżniania bodźców wzrokowych, a także do ich interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń. Odpowiedni poziom percepcji wzrokowej umożliwia dziecku naukę czytania, pisania, stosowania reguł ortografii, wykonywania zadań arytmetycznych oraz rozwinięcie wszystkich tych umiejętności, których wymaga się od niego podczas nauki w szkole. Dlatego tak ważne jest doskonalenie tej umiejętności. Poniżej kilka przykładów ćwiczeń. Powodzenia!  

Terapeuta

Łamańce językowe

SP Kłaj |

Trudne słowa, skomplikowane rymowanki, poezja dykcyjna to wiersze i wierszyki, czasem nieco dłuższe niż łamańce językowe. Często bywają nieskładne w formie i treści, najczęściej wydają się niepoważne, ale są bardzo pomocne w nauce artykulacji, ćwiczenia słuchu i dykcji. Sprawiają przy okazji dużo radości i uciechy. Zapraszam Uczniów i Rodziców do ,,wesołego połamania języka” Ewa Bułat