Poczet sztandarowy

Poczet Sztandarowy

SP Kłaj |

Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiegow Kłaju Pełnienie służby sztandarowego i osób asystujących jest jedną z najważniejszych funkcji w karierze uczniowskiej, przysługuje ona tylko tym, którzy: są uczniami klasy najwyższej, osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, prezentują nienaganną postawę i odznaczają się wysoką kulturą osobistą. Bartosz Tylek  Aleksandra Chomów Paulina Gacek Oliwia Kulas – Mikołaj Wróbel Dorota Nowak […]