Ułatwienia

Różne są rodzaje niepełnosprawności. Najczęściej mówimy o niepełnosprawności fizycznej czy intelektualnej. Szkoła powinna starać się zaradzać  takim problemom. Szkoła powinna wspierać i ułatwiać  codzienną egzystencję takim osobom.

W naszej szkole podjęliśmy konkretne działania w sferze architektonicznej i internetowej.  Wykonaliśmy podjazd, który ułatwia dotarcie do szkoły oraz zmodernizowaliśmy część szkolnych toalet.

Również nowa strona internetowa naszej szkoły posiada ułatwienia dla osób z różnymi dysfunkcjami.

Podjazd dla wózków:
Podjazd o łagodnym kącie nachylenia. Podjazd posiada również barierki ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Toalety:
W hali sportowej znajdują się toalety przystosowane dla osób poruszających się na wózkach. Są one większe niż toalety standardowe oraz posiadają ergonomiczne uchwyty.

Strona internetowa:
Szkolna strona internetowa https://www.spklaj.pl jest stroną bezpieczną i również dostosowaną do odwiedzających ją osób mających różne dysfunkcje.