Razem przez świat

Moduł I zrealizowany – Ja i mój świat – Oto JA!

Uczniowie klasy 3b, w ramach realizacji Projektu: „Razem przez świat” zakończyli moduł I – Ja i mój świat! – Oto JA!

Moduł I miał na celu autoprezentację, głębsze poznanie siebie, wzmocnienie samoakceptacji, uświadomienie sobie własnych dążeń, oczekiwań i marzeń. Ważne było również kształcenie umiejętności mówienia o swoich zaletach i wadach, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec odmienności innych.

W ramach realizacji modułu I podjęliśmy wiele różnorakich działań, by lepiej się poznać:

– Najwięcej frajdy sprawiło nagranie pt. „Kilka słów o mnie…” i ożywienie własnoręcznie namalowanych portretów w aplikacji Chatter Pix. Posłuchajcie sami…

– Stworzyliśmy własne herby i tak utworzyliśmy wystawę – Mój herb.

– Próbowaliśmy narysować co siedzi w naszej głowie, jakie myśli po niej krążą i tak powstała galeria – Głowa pełna mnie.

– Szukaliśmy sytuacji z naszego życia, które pasują do popularnych powiedzeń – powstały karty Ja i powiedzenia.

– Rysowaliśmy swoje talenty i zainteresowania i tak powstało Drzewo naszych talentów.

Link do galerii – https://tiny.pl/cqt8w

Anna Margielewska