AktualnościZdobywamy Beskid Wyspowy

Zdobywamy Beskid Wyspowy – opis innowacji

Innowacja pedagogiczna „Zdobywamy Beskid Wyspowy”  to autorska propozycja Wojciecha Wilka, inspirowana przewodnikiem po Beskidzie Wyspowym autorstwa Andrzeja Matuszczyka. Innowacja będzie prowadzona w Szkole Podstawowej w Kłaju od października 2023 r. do czerwca 2024r. w klasach VI – VIII. Główny cel innowacji to zapoznanie dzieci z topografią oraz zagospodarowaniem turystycznym  Beskidu Wyspowego.

Cele szczegółowe w tym zakresie obejmują:

  1. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania poszczególnych szczytów.
  2. Kształtowanie umiejętności posługiwania się mapą, wyznaczania azymutu, określania swojego położenia na mapie.
  3. Poznanie zasad przygotowania do bytowania w terenie.
  4. Kształtowanie umiejętności współpracy w terenie.
  5. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów.
  6. Kształtowanie poczucia własnej wartości.
  7. Umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z innymi.
  8. Kształtowanie postaw prospołecznych i zapobieganie zachowaniom aspołecznym.

Innowacja polega na organizowaniu wycieczek turystyczno-krajoznawczych po szlakach Beskidu Wyspowego.  Dzięki takiej formie zaangażowania, uczniowie w praktyczny sposób będą nabywać wiedzę i umiejętności z zakresu turystyki górskiej, jak również przez pokonanie określonych dystansów (KM), zdobywają punkty GOT do odznaki GOT. Niniejsza innowacja ma zachęcić i zmotywować do uprawiania turystyki oraz aktywnego spędzania czasu.

Plan wycieczek obejmuje szczyty: Lubogoszcz, Szczebel, Luboń Wielki, Ciecień, Grodzisko, Śnieżnica, Ćwilin, Pasmo Łososińskie, Kamionna, Kostrza, Łopień, Pieninki Skrzydlańskie, Mogielica.