Komunikaty

Wykaz podręczników – rok szkolny 2022/2023

SP Kłaj |

Podręczniki na rok szkolny 2022/2023 dla klas I – VIII Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kłaju. Uczniowie otrzymają komplety darmowych podręczników (w ramach dotacji z MEiN) z wyjątkiem podręcznika do religii, który należy zakupić we własnym zakresie.

Akcje charytatywne

Podaj rękę Ukrainie – Jesteśmy z Wami

SP Kłaj |

Wobec ostatnich dramatycznych wydarzeń na Ukrainie społeczność naszej szkoły nie mogła pozostać obojętna. W codziennych działaniach wychowawczych podkreślamy jak ważna jest pomoc i wsparcie. Wojna to trudny temat do rozmów z dziećmi w każdym wieku. W obecnej sytuacji nie możemy jednak tego unikać. Edukujemy i uwrażliwiamy naszych uczniów na zaistniałą sytuację. W tak trudnym i smutnym czasie niepokoju, w obliczu rozgrywającej się wojny w Ukrainie wspólnota uczniów […]

Aktualności

Konkurs – Mikołajkowa pocztówka – rozstrzygnięty

SP Kłaj |

Tak, to prawda. Kartki, pocztówki naprawdę istnieją. Wiemy, że jest internet, facebook, smsy, mmsy. Też używamy. Natomiast co do Świąt promujemy tradycję. Dlatego też z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i jego opiekunek: pani Moniki Moroniewicz – Woźniak oraz pani Renaty Gister zorganizowany został, w klasach IV- VIII, konkurs plastyczny – Mikołajkowa pocztówka.  Powstały piękne, kreatywne i pomysłowe prace. Wręczenie nagród […]

Egzamin 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty 2022 r.

SP Kłaj |

1. Egzamin ósmoklasisty w 2022 r. jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w  rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r., zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi” oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania. Czas pracy zdających wynosi odpowiednio: a. w przypadku arkusza z języka polskiego – 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku […]

Egzamin 2022 r.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty

SP Kłaj |

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). 2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Komunikaty

Obiady – płatność

SP Kłaj |

Wiadomości na temat opłat za żywienie dzieci (numer konta, kwota, data płatności) będą przesyłane zawsze do 5 dnia każdego kolejnego miesiąca przez dziennik elektroniczny. Grzegorz Poręba