Ogłoszenia

Drużyna Targowianki Targowisko – nabory do SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT

SP Kłaj |

Drużyna Targowianki Targowisko prowadzi ciągłe nabory do SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT. Zachęcamy do dołączenia dziewczynki z całej Gminy Kłaj już od 3 roku życia! Nabory prowadzimy w różnych kategoriach wiekowych. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów tylko w grupach żeńskich. Jesteśmy jedyna szkółką w całym powiecie wielickim, która prowadzi treningi dla młodzieżowych sekcji dziewcząt oraz uczestniczy w rozgrywkach na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim. Zachęcamy […]

Egzamin 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty 2022 r.

SP Kłaj |

1. Egzamin ósmoklasisty w 2022 r. jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w  rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r., zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi” oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania. Czas pracy zdających wynosi odpowiednio: a. w przypadku arkusza z języka polskiego – 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut […]

Egzamin 2022 r.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty

SP Kłaj |

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). 2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. 0 0

Aktualności

Zakonspiruj Kraków

SP Kłaj |

„ZAKONSPIRUJ KRAKÓW” – pod takim hasłem w dniu 13 września odbyła się gra miejska, w której uczestniczyli uczniowie naszej szkoły – Jan Gryboś, Franciszek Wójtowicz, Jakub Antończyk, Dominik Sobas z kl. 8c. W emocjonującej rywalizacji wzięło udział 30 zespołów ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, skupiających 102 uczniów wraz z opiekunami. Gra oparta o aplikację AktionTrack poprowadziła uczestników śladami konspiracji podczas […]

Aktualności

W szkole partnerskiej we Włoszech – dzień szósty

SP Kłaj |

Today was a big day. Dzisiejszy dzień był zwieńczeniem naszej całorocznej pracy projektowej. Zaprezentowaliśmy przedstawienie w języku angielskim pt. “Mr. Twardowski” w polsko-włoskiej obsadzie. Do spektaklu wykorzystaliśmy tradycyjne stroje krakowskie, własnoręcznie robione korale oraz instrumenty muzyczne. Przedstawienie urozmaiciliśmy koncertem muzycznym w wykonaniu uczniów z obu krajów. Scenografię spektaklu tworzył obraz namalowany na folii, przedstawiający symbole Krakowa i Wenecji. W końcowej części […]