AktualnościKomunikaty

Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 września 2022 r. Szkole Podstawowej w Kłaju został przekazany komplet urządzeń: miernika zanieczyszczenia powietrza i tablica informacyjna LED. Od ponad tygodnia tablica informacja umożliwia uczniom, nauczycielom  i społeczności lokalnej bieżące monitorowanie jakości powietrza i adekwatne zaplanowanie aktywności.

Głównym celem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży, rodziców oraz dostarczenie narzędzi dydaktycznych dla nauczycieli w obszarze ochrony czystości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki smogu: przyczyn jego powstawania, wpływu na zdrowie oraz możliwych działań, które pozwalają na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Komplet urządzeń tj. miernik zanieczyszczenia powietrza i tablica informacyjna LED został przekazany przez Województwo Małopolskie
w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego –
Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.