Aktualności

Wybrane elementy z raportu ewaluacji wewnętrznej

Cel ewaluacji:
Diagnoza i analiza nauczania zdalnego.

Przedmiot ewaluacji:

Szkoła prowadzi dostosowane do potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli kształcenie na odległość.

Pytanie kluczowe:
Jak uczniowie, rodzice i nauczyciele oceniają nauczanie zdalne w szkole?

Metody i narzędzia badawcze:
Ankieta – kwestionariusz online (formularz Google).

Grupa badawcza:
Uczniowie klas 4-8
Rodzice uczniów klas 4-8
Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kłaju

Data ewaluacji:
luty- maj 2021 r.

Data przedstawienia raportu:
25.06.2021 r.


Opracowanie _zbiorcze_wyników_ankiety_przeprowadzonej_wśród_uczniów_klas_IV_VIII
Opracowanie_zbiorcze_wyników_ankiety_przeprowadzonej_wśród_rodziców-skonwertowany
0
0