AktualnościInnowacje PedagogiczneNauczanie_1-3

„Napisz do mnie – poznajmy się lepiej” – podsumowanie.

Innowacja prowadzona w klasie 3a w bieżącym roku szkolnym 2020/21 pozwoliła wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Kilkukrotna wymiana korespondencji z uczniami klasy 3b Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy sprawiła, że pisanie listu przestało być jedynie techniczną umiejętnością, a stało się przyjemnością. Nie dość, że dzieci ćwiczyły swobodne posługiwanie się językiem ojczystym, pismo odręczne, poprawność ortograficzną, doskonalenie czytania ze zrozumieniem to jeszcze poprzez przyozdabianie listów rozwijały  swoje umiejętności artystyczne. Miały również okazję nawiązać nowe znajomości, przeżyć swojego rodzaju przygodę, poznać świat w trochę inny sposób. Wszystkie założone cele innowacji pomimo pandemii zostały osiągnięte.

Głównymi założeniami  pracy na innowacyjnych zajęciach były
  • propagowanie wśród uczniów zanikającej tradycji pisania listów
  • wyposażenie ich w umiejętności potrzebne do redagowania listu
Podczas realizacji programu wykorzystywane były m.in. następujące metody pracy z dzieckiem:
  • metoda zadań stawianych dziecku,
  • kierowania własną działalnością dziecka,
  • metoda ćwiczeń:
-ćwiczenia w pisaniu, -ćwiczenia w pisaniu listu -praca z tekstem ( z listem), -ćwiczenia ortograficzne, -ćwiczenia gramatyczne,
  • praca ze słownikiem
  • wycieczki i spacery,
  • opowiadania, rozmowy, zagadki, prezentacje,
  • objaśnienia i instrukcje.

Innowacja „Napisz do mnie – poznajmy się lepiej” była odpowiedzią na poprawę doskonalenia umiejętności redagowania wielozdaniowych, spójnych wypowiedzi pisemnych a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego.

Bożena Tynka 
0
0