AktualnościCzytam z klasą – Lekturki spod chmurki

Czytam z klasą – projekt

Uczniowie klasy 2b w bieżącym roku szkolnym uczestniczą w kolejnej, trzeciej edycji MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO, wspierającego rozwój czytelnictwa  “CZYTAM Z KLASĄ  – LEKTURKI SPOD CHMURKI”, który skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych. Tegoroczna edycja odbędzie się pod kryptonimem “Poznajemy zawody”, co jest zgodne i wspiera politykę oświatową na rok 2021/2022.

Projekt składa się z trzech MODUŁÓW:

I MODUŁ od 01.10.2021 r. do 31.12.2021r. – PODRÓŻE MAŁE I DUŻE

II MODUŁ od 01.01.2022 r. do 31.03.2022r. – NAUKOWY ZAWRÓT GŁOWY

III MODUŁ od 01.04.2022 r. do 31.05.2022r. – NA RATUNEK

Partnerem projektu jest Wydawnictwo MAC Edukacja. Patronat honorowy objął: Minister Edukacji i Nauki, Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty, Mapa Karier, Wydawnictwo Dwukropek, Portal Niezbędnik Nauczyciela

CELE PROJEKTU:

– rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,

– rozwijanie aktywności czytelniczej,

– doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,

– zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,

– zgłębienie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody,

– wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie,

– integracja zespołu klasowego,

– współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

Anna Margielewska

0
0