Aktualności

Statystyki klasyfikacji rocznej

Ranking frekwencji klas – stan na 24.06.2021 r.

Klasa obecność w %
4a 95,95
6a 95,17
1b 95,13
2b 94,09
4b 93,81
2a 92,49
3a 92,35
6b 92,32
7a 91,87
5a 90,78
1a 90,76
7c 90,73
7b 90,44
3b 90,31
8a 90,27
8b 90,23

Zestawienie ocen z zachowania

Liczby ocen
wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne
RAZEM (klasy 4-8) 74 76 37 12 0 0

Zestawienie ocen rocznych w klasach 4-8

Ocena ilość ocen ocena w %
celujący  382 15,49
bardzo dobry 849 33,56
dobry 637 25,18
dostateczny 462 18,26
dopuszczający  188 7,43
niedostateczny 

Ranking średnich ocen klasowych 4-8

klasa średnia w %
4a 4,89
4b 4,62
5a 4,06
6a 4,46
6b 4,22
7a 4,29
7b 4,33
7c 4,21
8a 4,42
8b 4,21

Gratulujemy ocen 😉

Dyrekcja szkoły i nauczyciele

4
0