Aktualności

Statystyki klasyfikacji rocznej

Ranking frekwencji klas – stan na 22.06.2022 r.

Klasa obecność w %
5a 92,49
3b 92,33
1b 91,97
2b 91,02
4a 90,62
2a 90,36
1a 90,03
7a 89,80
5b 89,68
3a 87,52
4b 87,37
8c 85,92
6a 85,00
8a 84,97
8b 82,58
7b 79,65

Zestawienie ocen z zachowania

Liczby ocen
wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne
RAZEM (klasy 4-8) 60 83 43 21 1 1

Zestawienie ocen rocznych w klasach 4-8 – rok szkolny 2021/22

Ocena ilość ocen ocena w %
celujący  300 10,89
bardzo dobry 913 33,62
dobry 692 23,77
dostateczny 487 16,54
dopuszczający  236 7,98
niedostateczny 

Ranking średnich ocen klasowych 4-8

klasa średnia w %
4b 4,53
4a 4,53
5a 4,48
8b 4,40
8c 4,23
5b 4,22
8a 4,19
7a 4,08
7b 3,85
6a 3.79

Gratulujemy ocen 😉

Dyrekcja szkoły i nauczyciele