AktualnościNauczanie_4-8

Katedra wawelska – lekcje historii

Nie ma chyba w Polsce człowieka, dla którego Wawel byłby pustym słowem, pozbawionym treści. To wyniosłe wzgórze królujące nad dawną stolicą Polski było zawsze chlubą i dumą Rzeczypospolitej. Wyrażało jej historię oraz wspaniałe tradycje. W tym jakże dziwnym miejscu wyłaniające się z murów katedry i zamku wielkie postacie historyczne zawsze mówiły o chlubnej przeszłości, wyrażając naszą narodowość tożsamość.
W bieżącym roku szkolnym klasy: 4a/b, 5a, 6b8b uczestniczyły w lekcji historii w katedrze wawelskiej. Katedra pod wezwaniem św. Stanisława i św. Wacława była zawsze swoistą syntezą historii Polski, w której poczesne miejsce zajmowali królowie. 20 stycznia 1320 r. Władysław Łokietek koronował się w katedrze na króla Polski. Od tego czasu wszyscy późniejsi królowie Polski (oprócz Stanisława Leszczyńskiego i Stanisława Augusta Poniatowskiego) koronowali się w katedrze wawelskiej. Tu na sen wieczny składano ich doczesne szczątki. W 1787 r. biskup sufragan diecezji krakowskiej Józef Olechowski powiedział „Tyle ta bazylika ma związków z dziejami narodu polskiego, tyle z epokami pomyślności i różnych przypadków tej monarchii, iż gdyby żadnej nie było pisanej historii krajów polskich, ściany i marmury jej w większej części poznać by ją dały.”
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego, korzystając z usług przewodnika po katedrze, zwiedzili najważniejsze miejsca w świątyni m.in. Ołtarz św. Stanisława, Ołtarz Główny (koronacyjny), Wieżę Zygmuntowską, Kryptę Wieszczów, Ołtarz Pana Jezusa Ukrzyżowanego – Czarny Krzyż, Kaplicę, Zygmuntowską, Kapicę Wazów, Kapicę Świętokrzyską, Kaplice Królowej Zofii – polichromia Tetmajera oraz Groby Królewskie z Kryptą św. Leonarda, oraz kryptę pod wieżą Srebrnych Dzwonów. Jan Paweł II w książce Dar i tajemnica pisał „(…) Katedra krakowska jest niezwykłym fenomenem. Jest bowiem, tak jak żadna inna świątynia w Polsce, nasycona treścią historyczną, a zarazem teologiczną. Spoczywają w niej królowie polscy, poczynając od Władysława Łokietka. W tej świątyni byli oni koronowani i tu składano później ich doczesne szczątki. Ten, kto nawiedza katedrę wawelską, musi stanąć twarzą w twarz wobec historii Narodu (…).”

Grzegorz Poręba

 

 

0
0