eTwinning

eTwinning – europejska społeczność szkolna

 eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli ze 160 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 50 tysiącach różnorodnych projektów rocznie.

Projekty edukacyjne z eTwinning realizowane w Szkole Podstawowej w Kłaju w roku szkolnym 2018/2019

  1. Tytuł projektu: Small steps to great successes

Międzynarodowy projekt sportowy trwający od września 2018 do czerwca 2019 r. W projekcie uczestniczą szkoły partnerskie z Litwy, Rumunii, Hiszpanii i Polski. Głównym celem projektu jest rozwijanie sprawności fizycznej dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnień koordynacyjnych.

Projekt realizowany przez panią Monikę Imos w klasie I b.

Tytuł projektu: Water Drop

Międzynarodowy projekt trwający od września 2018 do czerwca 2019 r. W projekcie uczestniczą partnerskie szkoły z Czech, Słowacji i Polski. Głównym celem projektu jest rozbudzenie świadomości ekologicznej dzieci oraz poszerzenie ich wiedzy na temat roli wody w przyrodzie, jej właściwości i zastosowania.

Projekt realizowany przez panią Monikę Imos i panią Bożenę Tynkę w klasie Ib i Ia.

  1. Tytuł projektu: Legend-ary Drama!

Projekt realizowany przez panią Iwonę Nowak

Koordynator projektów eTwinning- Monika Imos