eTwinning

LEGEND-ARY DRAMA

We wrześniu w roku szkolnym 2018/19 rozpoczęliśmy  projekt z języka angielskiego LEGEND-ARY DRAMA, w którym uczestniczą uczniowie z dwóch szkół z Cypru, Hiszpanii i dwóch szkół z Polski. Zadaniem uczestników jest wybrać i przedstawić lokalną legendę lub baśń w postaci przedstawienia teatralnego. Nasza szkoła będzie prezentować legendę o Panu Twardowskim. Scenariusz tej legendy został ułożony i przetłumaczony na j. ang.  przez uczniów z pomocą nauczyciela j. ang.

Przygotujemy również prezentację o szkole, o naszym teamie i o naszej miejscowości. W tym roku szkolnym mamy sekcję aktorów ,managerów” i małych scenografów. Czeka nas bardzo dużo pracy.
Jednocześnie przygotowujemy się do konkursu wojewódzkiego i rejonowego. Nasze przedstawienie będzie mieć formę musicalu. W szkole zaprezentujemy się w maju. Jesteśmy ciekawi, czy się wam  spodoba.

Projekt realizowany przez panią Iwonę Nowak