Aktualności

Projekt “Piękna Nasza Polska Cała” zrealizowany – podsumowanie

SP Kłaj |

Z działalnością dydaktyczną oraz wychowawczą współczesnej  szkoły nierozerwalnie związane jest rozbudzanie uczuć patriotycznych i kultywowanie tradycji. Treści te niosą ze sobą wiele wartości ważnych dla życia i kształtowania osobowości dziecka oraz rozwijania postaw młodych ludzi. Kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji narodowej i kulturowej, przygotowuje do życia w społeczeństwie oraz wpływa na kształtowanie więzi z krajem ojczystym. Klasa IIb, przez bieżący rok szkolny, z powodzeniem realizowała […]

Aktualności

Piękna nasza Polska cała – projekt

SP Kłaj |

W tym roku szkolnym klasa IIb przystąpiła do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna nasza Polska cała”. Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i  kierunkami polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2021/2022. Celem projektu jest: -kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, -rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi, -poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego […]