AktualnościMały Samorząd UczniowskiNauczanie_1-3Zdobywamy Odznakę Biedronki

Zdobywamy Odznakę Biedronki – podsumowanie III edycji Projektu klas młodszych

W klasach młodszych zakończyła się III edycja Projektu Zdobywamy Odznakę Biedronki – poznajemy Patrona naszej szkoły. Projekt miał na celu przybliżenie uczniom postaci naszego patrona oraz rozwijanie ich umiejętności plastycznych, literackich i przyrodniczych. Przez dwa miesiące dzieci z zaangażowaniem wykonywały sześć kolejnych zadań:
Pierwszym zadaniem było malowanie biedronki na kamieniu. Dzieci miały okazję wykazać się kreatywnością i umiejętnościami manualnymi, a kolorowe kamienie ozdobiły szkolny ogród, wprowadzając radosny nastrój.
Kolejnym zadaniem był rebus z cytatem księdza Jana Twardowskiego, co stanowiło wprowadzenie do twórczości poetyckiej naszego patrona i zachęcało do refleksji nad jego słowami.
Trzecie zadanie polegało na namalowaniu więzi rodzinnych na podstawie tekstu “Rodzina”.
Czwarte zadanie było szczególnie inspirujące – uczniowie musieli wykonać plakat przedstawiający naszego patrona jako opiekuna dzieci, pisarza, poetę lub miłośnika przyrody. W ten sposób dzieci mogły wybrać jedną z wielu ról, jakie pełnił nasz patron, i zaprezentować ją w swojej pracy.
Piątym zadaniem było wymyślenie wiersza o naszym patronie. Była to okazja do rozwijania umiejętności literackich i wyrażania swoich myśli oraz uczuć w formie poetyckiej.
Ostatnie, szóste zadanie polegało na stworzeniu strony do wspólnego zielnika klas I-III na podstawie “Zielnika” księdza Jana. Zielnik ten, będący pierwszym nauczycielem przyrody naszego patrona, stał się inspiracją do odkrywania świata roślin i przyrody.  Projekt zakończył się wielkim sukcesem. Na 115 uczniów z klas młodszych odznakę zdobyło 88 osób. Szczególne gratulacje dla klas 2a i 3b, które w całości zdobyły odznaki. To osiągnięcie pokazuje, jak wiele radości i zaangażowania przyniosły dzieciom wykonywane zadania. Gratulacje dla wszystkich uczestników! Dzisiaj, w dniu patrona, odbyło się uroczyste wręczenie odznak przez Dyrekcję naszej szkoły. Była to wzruszająca chwila, pełna dumy i radości.
Dziękujemy dzieciom i rodzicom za ich zaangażowanie i kreatywność. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności będą im towarzyszyć w dalszej edukacji i życiu codziennym, a wartości przekazywane przez naszego patrona staną się częścią ich postawy życiowej.
Dziękuję Radzie Rodziców za ufundowanie odznak.
Link do galerii foto – https://tiny.pl/d5kj6