Aktualności

Światowy Dzień Wody

Woda w kranie, w butelce, na powierzchni Ziemi i w jej głębi… jest wszędzie. Tak powszechna i dostępna. Ale czy na pewno? Globalne ocieplenie, wzrost liczby ludności, zanieczyszczenia wody, jej codzienne marnowanie – to główne przyczyny zwiększającego się problemu niewystarczającej ilości wody pitnej na świecie. Szacuje się, że już w 2030 – 2040 roku aż 2/3 świata, w różnym stopniu będzie doświadczać niedoboru czystej wody pitnej. Polska jest jednym z państw w Europie, gdzie zasoby wodne są najbardziej ograniczone. Średnie roczne zasoby wodne na mieszkańca w Polsce to ok. 1600 m³ (średnia europejska to ok. 4300 m³). Szanuj wodę – to jedno z haseł prac plastycznych wykonanych przez uczniów z okazji Światowego Dnia Wody obchodzonego 22 marca.

Monika Moroniewicz