AktualnościInnowacje PedagogiczneNauczanie_1-3

Przygoda z lapbookiem, czyli nauka z książką na kolanach

Innowacja pedagogiczna w klasie I b zrodziła się z poszukiwania skutecznego i ciekawego sposobu, w jaki możemy przekazać uczniom wiedzę. Jednym z najlepszych sposobów jest stosowanie metod aktywizujących. To one pobudzają uczniów do działania i lepszego przyswajania zdobytych umiejętności. 

Dlaczego lapbook – co uzasadnia potrzebę zmian, innowacji?

Wspaniałym narzędziem zachęcającym do działania jest tworzenie lapbooków. Lapbook, z języka angielskiego oznacza „książkę na kolanach”, to rodzaj teczki tematycznej i obrazkowej mapy myśli, w której umieszcza się informacje, ciekawostki, zadania i zagadki na wybrany temat. To wszystko jest przedstawione w ciekawej formie graficznej: przegródek, kieszonek, zakładek, harmonijek czy mini-książeczek. To rodzaj interaktywnej książki, teczki, w której uczeń gromadzi informacje na określony temat. Jego praca zawiera teksty, rysunki, wykresy, mapy myśli, bazy słówek, terminy, zdjęcia – ograniczeniem jest tylko wyobraźnia twórcy. Lapbook jest wyrazem indywidualnego podejścia do zagadnienia, a zarazem świadectwem czytelniczych poszukiwań i dokonań ucznia. Sprawia, że dziecko prezentuje swoje dokonania, a równocześnie inspiruje innych. W klasie każdy lapbook wykonany przez uczniów na wspólny temat może być inny. Nic nas nie ogranicza. Uczniowie mogą wykazać się różnorodnością pomysłów i rozwiązań. Dla uczniów naszej szkoły będzie to nowa forma pracy. Jej celem będzie prezentowanie i utrwalanie określonego materiału, ale pozwoli także na sprawdzanie wiadomości i umiejętności oraz kontrolowanie efektywności nauczania. Dzięki pracy nad lapbookiem uczniowie wykażą się kreatywnością, będą poszukiwać informacji, nauczą się je selekcjonować i ciekawie prezentować. Rolą nauczyciela będzie doradzanie, ukierunkowywanie procesu uczenia się, ale to uczeń będzie decydował, które wiadomości są ważne, warte zapamiętania, jak je przekazać, jak zaciekawić innych. Do zgromadzonych książek można zawsze sięgnąć, aby powtórzyć lub utrwalić materiał. Lapbook można też uzupełniać nowymi materiałami. Opracowanie takiej książki przynosi również wiele satysfakcji z dobrze wykonanego zadania oraz wzmacnia u ucznia poczucie własnej wartości.

Jak będzie wyglądała praca na zajęciach?
Tworzenie lapbooka to złożony proces. Najpierw odbywać się będzie cykl lekcji na wybrany temat. Podczas tych zajęć wyszukiwane będą różne materiały na dany temat, takie jak: rysunki, ilustracje, notatki itp. Następnie każde dziecko samodzielnie zgromadzi materiały, z których wykonywane będą „książki na kolana”. Każdy lapbook będzie inny. Jego wygląd i zawartość zależeć będzie od kreatywności dziecka oraz od jego sprawności manualnych. Znajdować się w nich będą ilustracje, rysunki, opisy, krzyżówki, zadania do rozwiązania, zagadki itp. Na każdym etapie pracy wsparciem dla uczniów będzie nauczyciel. Jego rolą – podpowiadać, pomagać w poszukiwaniu materiałów oraz rozwiązań technicznych. Do pracy nad lapbookami mogą również włączać się rodzice pomagając uczniom w wyszukiwaniu ciekawostek związanych z danym tematem. Po skończonej pracy każdy uczeń siadając na „najważniejszym krześle” opowiada o swoim lapbooku. Następnie uczniowie oglądają lapbooki kolegów poszerzając jednocześnie swoją wiedzę. Lapbooki to własność uczniów – zostają w szkole podczas pracy i wystaw, następnie są zabierane do domów. W każdym momencie można tę wykonaną samodzielnie książkę uzupełnić o nowe informacje.

Anna Margielewska

 

0
0