Aktualności

WHICH POLISH CASTLE WOULD YOU LIKE TO LIVE IN AND WHY?

SP Kłaj |

Uczniowie  Projektu Małopolskie Talenty  zgłębiają tematykę polskich zamków  i  explorują skarby dziedzictwa narodowego. Przygotowują się do napisania eseju po angielsku – W KTÓRYM  ZAMKU POLSKIM CHCIAŁBYŚ ZAMIESZKAĆ I DLACZEGO? 6.11.2021 r. zwiedzaliśmy wystawę – Środkowoeuropejska kultura stołu i królewskie srebra stołowe z kolekcji Helga Matzke” w Zamku Żupnym w Wieliczce oraz wystawę – Solniczki świata.  Uczniowie przygotowali asocjogramy leksykalne […]

Aktualności

Podróże z Małopolskimi Talentami

SP Kłaj |

Uczniowie, którzy uczęszczali w roku szkolnym 2020/21 na zajęcia w ramach Małopolskich Talentów we wrześniu pojechali na bezpłatne wycieczki do Warszawy. Wycieczki odbyły się w trzech grupach projektowych, na pierwszą 10-11 września wyruszyli uczniowie z grupy Przedsiębiorczość. Pod opieką przewodników zobaczyli Stare Miasto, Cmentarz na Powązkach, zwiedzili Stadion Narodowy oraz Muzeum Żydów Polin.  Grupa językowa zwiedzała stolicę  w dniach 17-18 września – Stare Miasto, […]

Małopolskie Talenty

Projekt „Małopolskie talenty”

SP Kłaj |

Małopolskie Talenty to projekt ukierunkowany na rozwój potencjału i uzdolnień oraz wspieranie sukcesów życiowych uczniów. Uczniowie zdobywają te umiejętności na zajęciach z kompetencji społecznych, matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego i przedsiębiorczości. Rekrutacja do projektu polega na nominacji niektórych uczniów z obecnych klas IV, V, VI, VII w zakresie wybranej kompetencji: matematyczno-przyrodniczej, języka angielskiego lub przedsiębiorczości. W projekcie w roku szkolnym 2020/21 może wziąć udział 96 uczniów. […]

Małopolskie Talenty

MAŁOPOLSKIE TALENTY – podsumowanie

SP Kłaj |

Transformacja społeczno-ekonomiczna, szybki rozwój nauki oraz technologii informacyjnej, dynamika przemian cywilizacyjnych wyznaczają młodym ludziom wciąż nowe zadania.  Zakończona część Projektu Małopolskie Talenty z zakresu KOMPETENCJI PONADPRZEDMIOTOWYCH (SPOŁECZNYCH I UCZENIA SIĘ) to propozycja zajęć przygotowująca młodego człowieka do aktywności w interesującej, nieprzewidywalnej rzeczywistości XXI wieku, w której ważne będą te umiejętności, które wydają się ponadczasowe i mają charakter kluczowy dla sprawnego […]