Międzynarodowy Projekt Edukacyjny | „Czytam z klasą – Lekturki spod chmurki”.

Uczniowie klasy Ib rozpoczęli swoją przygodę z projektem edukacyjnym wspierającym rozwój czytelnictwa wśród dzieci „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”. Projekt ten został stworzony z myślą o zachęceniu uczniów do czytania książek, w tym lektur szkolnych. Tegoroczna edycja projektu ma zasięg międzynarodowy. Postacią przewodnią po projekcie jest mała chmurka Tosia, która ukaże dzieciom nurtujące ją problemy, związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz zachęci uczniów do rozwiązania bardzo ważnych problemów natury ekologicznej, przyczyni się również do wzmocnienia więzi ze środowiskiem przyrodniczym, a także rozwinięcia poczucie troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, dzieci zgłębią wiedzę na temat globalnego ocieplenia i jego wpływu na naszą planetę. Wszystko będzie spójne z czytanymi lekturami. W projekcie pojawią się trzy moduły, z których każdy będzie bezpośrednio związany z porą roku (jesień, zima, wiosna). Projekt jest zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021. Udział w projekcie będzie wspaniałą okazją do rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów.

Cele projektu:

– rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej;

– rozwijanie aktywności czytelniczej;

– doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania;

– zachęcanie rodziców do czytania dzieciom;

– integracja zespołu klasowego;

– współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych;

– wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym;

– rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

Uczniowie klasy Ib bardzo chętnie i ochoczo rozpoczęli przygodę z projektem, dzięki innowacyjnej formie pracy, polegającej na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem.

Anna Margielewska

Skip to content