Aktualności

Ósmoklasiści z wizytą w Urzędzie Gminy

Dzisiaj (17.11.2023 r.) Urząd Gminy w Kłaju odwiedziła młodzież z klasy 8a naszej szkoły. Celem wizyty było zapoznanie uczniów z zadaniami realizowanymi przez samorząd gminny. Przedstawiciele poszczególnych referatów pokrótce przybliżyli działania Urzędu Gminy, omawiając m.in. zagadnienia dotyczące organów samorządu gminnego. Zostały nakreślone kwestie związane z segregowaniem śmieci oraz omówiono również temat załatwiania spraw w urzędzie.
Serdeczne podziękowania dla Pani Katarzyny Musiejowskiej za pomoc i poświęcony czas.