Ogłoszenia

Szachy – informacja

Zachęcamy do przeczytania krótkiego poniższego tekstu przez rodziców uczniów o tym jak gra w szachy wpływa na naukę w szkole. Na zajęcia szachowe można się jeszcze zapisać w październiku!
“Amerykański neurolog prof. Howard Gardner twórca „Teorii inteligencji wielorakich” twierdzi, że szachy rozwijają wyobraźnię przestrzenną dziecka, uczą stron świata, kierunków lewo – prawo oraz  określania odległości między przedmiotami oraz wyznaczania współrzędnych. Taka lekcja geometrii, w naturalny sposób, pomoże mu w matematyce, fizyce, nawet technice i geografii.

Gra w szachy ma także pozytywny wpływ na psychikę dzieci i ich późniejsze życie społeczne. W szachach każda decyzja niesie za sobą konsekwencje, decyzje podejmowane są pod presją, przez co dziecko, które gra w szachy uczy się radzić sobie ze stresem i porażką. Gra w szachy uczy też rywalizacji w duchu fair play, nie rodzi agresji, gdyż nie ma w niej miejsca na brutalność i wyzwiska dodatkowym atutem przede wszystkim w dzisiejszych czasach jest radzenie sobie z presją czasu, gdyż w szachach rywalizacja często odbywa się z pomocą zegara szachowego.

Zdaniem wielu profesorów i naukowców gra w szachy niesie za sobą wiele pozytywnych skutków. Przede wszystkim chodzi o lepsze przyswajanie matematyki, kształtowanie myślenia analitycznego, rozwijanie kreatywności, pamięci i intuicji. Dzięki szachom poprawia się koncentracja i cierpliwość. Jak  zaobserwowano i udowodniono w wielu badaniach, szachiści uczą się szybciej i osiągają wyższe oceny”

Zapisy pod numerem: 518 039 016, więcej informacji o zajęciach na www.szachownica.org.pl