AktualnościEgzamin 2024 r.Komunikaty

Harmonogram przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty – maj 2023 r.

1. język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

  • czas podstawowy 120 minut
  • czas wydłużony 180 minut
    2. matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00
  • czas podstawowy 100 minut
  • czas wydłużony 150 minut
    3. język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00
  • czas podstawowy 90 minut
  • czas wydłużony 135 minut

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.