Komunikaty

Wykaz podręczników – rok szkolny 2022/2023

SP Kłaj |

Podręczniki na rok szkolny 2022/2023 dla klas I – VIII Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kłaju.

Uczniowie otrzymają komplety darmowych podręczników (w ramach dotacji z MEiN) z wyjątkiem podręcznika do religii, który należy zakupić we własnym zakresie.

Wykaz_podrecznikow_SP_Kłaj_2022_23