Ogłoszenia

Klub Sportowy Szachownica pragnie poinformować, że wznawia zajęcia szachowe po nowym roku

SP Kłaj |
“Klub Sportowy Szachownica pragnie poinformować, że wznawia zajęcia szachowe po nowym roku. Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w MDK Bochnia, WDK w Szarowie oraz w Przedszkolach, a od 10.01.2022 wznawiamy zajęcia stacjonarne w szkołach (wraz z nauką stacjonarną). Dodatkowo prowadzone będą zajęcia zdalne na platformie YouTube. Okres ferii oraz zajęcia, które się nie odbędą będą odrabiane przez instruktorów w lutym i marcu (np. dodatkowe zajęcia, turnieje, wydłużenie czasu trwania pojedynczych zajęć) dlatego bardzo prosimy o dokonanie opłaty za styczeń bez zmian wg. umowy. Wszystkie szczegółowe informację będą publikowane na stronie www.szachownica.org.pl w zakładce AKTUALNOŚCI lub na naszym facebooku “Szachownica – Gmina Kłaj”
Kalendarze 2022:
Na najbliższych zajęciach stacjonarnych wszyscy uczniowie, którzy mają uregulowane opłaty za zajęcia szachowe będą od instruktorów otrzymywać kalendarze na 2022 rok i tak jak w poprzednich latach informujemy, że kalendarze są bezpłatne, ale każda podarowana nam kwota zostanie w całości przeznaczona na organizację przez nas wyjazdów na turnieje w 2022 roku! Kalendarze można też odebrać od Pana Zbyszka w WDK w Szarowie w każdą środę od godz. 16.30 do godz. 18.30″
Bardzo dziękuję
Zbigniew Gądor