LogopedaLogopedia

Zaburzenia mowy i wady wymowy

            Literatura naukowa rozróżnia te pojęcia i definiuje  jako nieprawidłowości prowadzące do trudności w komunikowaniu się. Obie te nieprawidłowości wymagają terapii logopedycznej.

            Szerszym pojęciem są zaburzenia mowy. Mogą być rozległe i dotyczyć wielu sfer. Do zaburzeń mowy zalicza się m.in.: anartrię, dysartrię, afazję, dysfazję, alalię, dysglosję, dysfonia, giełkot, jąkanie, parafazja, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia głosu.

Zaburzenia mowy to zespół nieprawidłowości, które prowadzą do problemów w  mówieniu i do nieprawidłowej artykulacji poszczególnych głosek. Mogą dotyczyć różnych wad wymowy czy  posługiwania się niepoprawnymi słowami. Zaburzenia mowy mogą mieć przyczyny medyczne, psychologiczne, logopedyczne. Mają związek z płynnością mowy, tonem głosu, fonacją, a często z ogólnymi funkcjami językowymi.

Jest wiele przyczyn  zaburzeń mowy. Często występują w wyniku udaru mózgu czy wylewu. Ogólnie rzecz biorąc wynikają z uszkodzenia lewej półkuli mózgu. Inne przyczyny: fizyczne uszkodzenia aparatu artykulacyjnego, problemy o podłożu psychicznym, różnorodne choroby.

            Wady mowy są jednym z komponentów zaburzeń mowy. Nieprawidłowości te dotyczą trudności w prawidłowej artykulacji głosek. Do wad mowy zalicza się np. rotacyzm, sygmatyzm, kappacyzm, lambdacyzm, mowa bezdźwięczna, nosowanie. Wady mowy wynikają z nieprawidłowej  pracy narządów mownych, ze zmian anatomicznych aparatu artykulacyjnego, z warunków środowiskowych.

Rodzicu, zwróć uwagę na:

-mowę dziecka trzyletniego (czy mało mówi lub nie mówi wcale),

-mowę dziecka czteroletniego (czy mówi zdecydowanie mniej niż rówieśnicy),

-czy mówi nawykowo przez nos,

-czy zacina się, powtarza sylaby,

-czy nadmiernie ślini się.

W razie niepewności warto skonsultować się z logopedą. Zaburzenia mowy, wady mowy nie ustąpią samoistnie. To ciężka praca dziecka, logopedy i rodzica. O powodzeniu terapii decydują systematyczne ćwiczenia zalecane przez specjalistę.

Bożena Kołodziej – logopeda